• Română
  • English
  • Italiano

SC ECOTERM SA vinde bunuri mobile si imobile

TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC ECOTERM SA, în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 13.07.2022, anunţă vânzarea individuală prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile la pretul minim de pornire de 1.527.113,78 lei, fără TVA. Lista bunurilor şi a preţurilor poate fi consultată la sediul lichidatorului și pe site-ul www.topexpert-insolvency.ro.

Caietul de sarcini se poate procura de la sediul TOP EXPERT SPRL, la preţul de 3.000 lei  + TVA, nu mai târziu de trei zile anterior şedinţei de licitaţie publică. Contravaloarea caietului de sarcini se achită prin virament bancar în contul deschis la FIRST BANK SA, IBAN: RO49 PIRB 0801 7593 8300 1000 – RON, pe numele TOP EXPERT SPRL.

Garanţia de participare la licitație este de 10% din preţul de pornire fără TVA al bunului licitat și se achită în contul deschis la FIRST BANK SA, IBAN: RO42 PIRB 0801 7488 4700 1000 beneficiar SC ECOTERM SA - în faliment, conform prevederilor caietului de sarcini.

Licitaţiile publice au loc la sediul lichidatorului judiciar din Braşov, B-dul Muncii, Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Ap. 9, Et. II, la datele de:

23.03.2023 - ora 11:00; 30.03.2023 - ora 11:00;

06.04.2023 - ora 11:00, 27.04.2023 - ora 11:00;

04.05.2023 - ora 11:00, 11.05.2023 - ora 11:00; 18.05.2023 ora 11:00;  25.05.2023 - ora 11:00;

08.06.2023 - ora 11:00; 15.06.2023 - ora 11:00.

Pe măsura derulării licitaţiilor publice se  vor colecta oferte pentru etapa a IV-a, pentru valorificarea prin negociere directă a bunurilor mobile și imobile rămase nevalorificate.

Relaţii suplimentare la telefon 0268/426310 sau la sediul lichidatorului judiciar.

 

Societate: 
SC ECOTERM SA
Tip Valorificare: 

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. is a professional company of insolvency, member of the National Union of Insolvency Practitioners of Romania, registered in the Forms of the Organization Register II under no. 170/2006 and one of the first profile companies in the country with a large and extensive experience in corporate insolvency.Read more

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, established in 2002, provides audit services, tax and financial consulting and accounting expertise. It is represented by Mr. Brescan Marian, Administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L., is a member of the Chamber of Financial Auditors of Romania certified by the Authorization no 794/17.12.2007.Read more

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, established in 1992, provides accounting expertise and tax and financial consultancy. It is represented by Mr. Brescan Marian, Administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov is a member of the Body of Expert and Licensed Accountants of Romania.
Read more