• Română
  • English
  • Italiano

Anunt plan reorganizare SC ILIROT DESIGN SRL

1. Număr dosar: 3576/62/2021. Tribunalul Braşov. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Termen de judecată: 13.12.2022

2. Arhiva/registratura instanţei: mun. Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov. Număr de telefon: 0268/419.615, Programul arhivei/registraturii instanţei:  luni-vineri  8,30 -12,30

3. Debitor: SC ILIROT DESIGN SRL, cod de identificare fiscală 33863970, sediul social în Făgăraş, bd. Unirii, bl. 4, sc.A,  jud. Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului J8/1675/2014.

4. Administrator judiciar: TOP EXPERT SPRL Cod de identificare fiscalã RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170, Sediul social mun. Braşov, Bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov. Tel: 0268/426.310, Fax 0268/471.394, E-mail: officetopexpert@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociat coordonator Brescan Marian.

5. Subscrisa TOP EXPERT SPRL, prin asociat coordonator Brescan Marian, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ILIROT DESIGN SRL, conform încheierii de şedinţă din 21.09.2021, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3576/62/2021, în temeiul art. 137 alin. 2 din Legea nr. 85/2014,

Anunţă:

Se convoacă la sediul administratorului judiciar din Braşov, B-dul Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov, Adunarea Creditorilor debitorului SC ILIROT DESIGN SRL, în data de 10.11.2022, ora 10:30, având ca ordine de zi: „votarea planului de reorganizare propus de către administratorul special al debitoarei SC ILIROT DESIGN SRL”. Confirmarea planului de reorganizare se va face la termenul stabilit de către judecătorul sindic. Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. Planul de reorganizare propus a fost comunicat creditorilor şi poate fi consultat de orice persoană interesată la sediul debitorului SC ILIROT DESIGN SRL, cu sediul social în loc. Făgăraş, bd. Unirii, bl. 4, sc.A,  jud. Braşov, pe cheltuiala solicitantului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

 

Fisiere atasate: 
Denumire societate: 
SC ILIROT DESIGN SRL

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. è una società professionale d'insolvenza e membro dell’Unione Nazionale dei Curatori Fallimentari della Romania (UNPIR), iscritte nel Registro delle Forme di Organizzazione con il numero 170/2006, essendo una delle prime aziende del paese nate in questo campo, ha una vasta e consolidata esperienza nel campo dell’insolvenza commerciale.


Read more

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov è una società di audit, di consulenza tributaria e finanziaria, di perizia contabile, istituita nel 2002; rappresentata dal Sig. Brescan Marian, in qualità di Amministratore.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. è membro della Camera dei Conti Finanziari della Romania con permesso 794/17.12.2007.Read more

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov è una società di consulenza contabile, fiscale e finanziaria, fondata nel 1992 e rappresentata dal Sig. Brescan Marian, in qualità di Amministratore.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov è membro del Corpo di Esperti e Revisori dei Contabili Autorizzati della RomaniaRead more