• Română
  • English
  • Italiano

SC Brasiv Instal Construct SRL - Notificare deschidere procedura insolvenţei

Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă

Număr: 1.I.77179 data emiterii 28.09.2017

1. Număr dosar: 5492/62/2017. Tribunalul Braşov. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Simona Conţ. Termen de judecată: 10.01.2018 .

2. Arhiva/registratura instanţei: mun. Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov. Număr de telefon: 0268/419.615, Programul arhivei/registraturii instanţei:  luni-vineri  8,30 -12,30.

3. Debitor: SC Brasiv Instal Construct SRL, cod de identificare fiscală 14496606, cu sediul social în Braşov, str. Zizinului nr. 55, bl. B S23, sc. A, ap.1, jud. Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/247/2002.

4. Administrator judiciar: Top Expert SPRL, cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170, sediul social în Mun. Braşov, Bd. Muncii nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov. Tel: 0268/426.310. Fax 0268/471.394. E-mail: officetopexpert@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Zăinescu Cecilia Maria.

5. Subscrisa Top Expert SPRL, prin asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Zăinescu Cecilia Maria, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Brasiv Instal Construct SRL, conform sentinţei civile nr. 1072/sind/27.09.2017, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5492/62/2017, în temeiul art. 71, art. 99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014,

                                                                                         Notifică

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Brasiv Instal Construct SRL, prin sentinţa civilă nr. 1072/sind/27.09.2017, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5492/62/2017.

6.1. Debitorul SC Brasiv Instal Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

6.2. Creditorii debitorului SC Brasiv Instal Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe este: 08.11.2017.

În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, înregistrarea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 06.12.2017. Termenul limită pentru întocmirea, înregistrarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 10.01.2018.

Data primei şedinţe a Adunării Creditorilor: 13.12.2017, ora 11:00, ce se va desfăşura la sediul administratorului judiciar Top Expert SPRL, din Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, ,jud. Braşov, ce va avea ca ordine de zi: “1. confirmarea administratorului judiciar desemnat; 2. stabilirea onorariului cuvenit administratorului judiciar în cuantum de 3.000 lei/lună + TVA şi a onorariului de succes de 8% + TVA din sumele obţinute din valorificarea bunurilor, din sumele distribuite creditorilor cât şi din recuperarea creanţelor. 3. desemnarea comitetului creditorilor”. Creditorii care au ponderea cea mai mare din categorie au posibilitatea de a se oferi voluntar să facă parte din Comitetul Creditorilor având în vedere dispoziţiile art. 50 alin. 4 din Legea nr. 85/2014: „...aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente. Comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic”. Termen de judecată: 10.01.2018, ora 08:30.

Data Publicare Anunt: 
Friday, September 29, 2017
Denumire societate: 
SC Brasiv Instal Construct SRL - Notificare deschidere procedura insolvenţei

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult