• Română
  • English
  • Italiano

Ontario SRL - stocuri piese auto

 TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator al SC Ontario SRL anunţă vânzarea prin licitaţie publică în bloc sau individual a bunurilor mobile - stocuri piese auto, având ca preţ de pornire suma de 3.948 lei + TVA. Contravaloarea caietului de sarcini de 100 lei + TVA se poate achita cash la sediul TOP EXPERT SPRL sau prin virament bancar în contul Iban RO 49 PIRB 0801 7593 8300 1000, până la data de 06-13-20-27.07.2018 şi 03-10-17-24.08.2018 pentru fiecare din licitaţiile stabilite mai jos. Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA al bunului licitat, care se achită în contul special de insolvenţă al debitorului deschis la Piraeus Bank Braşov, cod iban nr.  RO71PIRB0801766320001000 nu mai târziu de două zile anterior şedinţei de licitaţie publică, respectiv până la data de 09-16-23-30.07.2018 şi 06-13-20-27.08.2018. Licitaţiile publice au loc la sediul lichidatorului din Braşov, bd Muncii, nr 1, bl 2, sc C, ap 9, la datele de 12-19-26.07.2018, 02-09-16-23-30.08.2018 orele 14.00. Relaţii suplimentare de luni până vineri între orele 8.30-16.00 la telefon 0268/26310 sau la sediul lichidatorului.

Societate: 
Ontario SRL - stocuri piese auto
Tip Valorificare: 
Data publicare Licitatii: 
Thursday, February 1, 2018

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult