• Română
  • English
  • Italiano

Utilaje agricole şi forestiere SC ANAFOREST SRL

TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator al SC ANAFOREST SRL, anunţă vânzarea prin licitaţie publică, în bloc sau individual, a bunurilor mobile echipamente agricole, obiecte de inventar, la valoarea totală de 327.176,50 lei + TVA. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul TOP EXPERT SPRL, la preţul de 100 lei + TVA, cu trei zile înainte de şedinţa de licitaţie. Contravaloarea caietului de sarcini se poate achita cash la sediul lichidatorului sau prin virament bancar în contul deschis la PIRAEUS BANK SA, nr. iban RO 49 PIRB 0801 7593 8300 1000. Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA al fiecărui bun mobil licitat, care se achită conform caietului de sarcini în contul de insolvenţă deschis la Piraeus Bank SA pe numele SC ANAFOREST SRL, CUI 24520396 nr. RO13PIRB0801766391001000. Licitaţiile publice au loc la sediul lichidatorului din Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, ap. 9 la datele de 29.03.2018, 12-19-26-04.2018 şi  03-10.05.2018 orele 14:30. Relaţii suplimentare la telefon 0268/426310 sau la sediul lichidatorului.

Societate: 
SC ANAFOREST SRL
Date Licitatie: 
29 Mar 2018
12 Apr 2018
19 Apr 2018
26 Apr 2018
3 May 2018
10 May 2018
Locatie: 
Categorie: 
Data publicare Licitatii: 
Thursday, May 10, 2018

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult