• Română
  • English
  • Italiano

SC SOFI&TEO TRANS SRL-D anunt plan de reorganizare

1. Număr dosar: 116/62/2018. Tribunalul Braşov. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

2. Arhiva/registratura instanţei: mun. Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov. Număr de telefon: 0268/419.615, Programul arhivei/registraturii instanţei:  luni-vineri  8,30 -12,30.

3. Debitor: SC SOFI&TEO TRANS SRL-D, cu sediul social în Braşov, str. Mircea Cel Bătrăn, nr. 43A jud. Braşov, cod de identificare fiscală RO33484845 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J08/1155/2014.

4. Administrator judiciar: Top Expert SPRL, cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170, sediul social în Mun. Braşov, Bd. Muncii nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov. Tel: 0268/426.310. Fax 0268/471.394. E-mail: officetopexpert@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Zăinescu Cecilia Maria.

5. Subscrisa Top Expert SPRL, prin asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Zăinescu Cecilia Maria, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC SOFI&TEO TRANS SRL-D, conform sentinţei civile nr. 58/sind/17.01.2018, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 116/62/2018, în temeiul art. 137 alin. 2 din Legea nr. 85/2014

 

Anunţă:

 

Se convoacă la sediul administratorului judiciar din Braşov, B-dul Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov, Adunarea Creditorilor debitorului SC SOFI&TEO TRANS SRL-D, în data de 21.06.2018, ora 11:00, având ca ordine de zi: „votarea planului de reorganizare propus de către administratorul special al debitoarei SC SOFI&TEO TRANS SRL-D”. Confirmarea planului de reorganizare se va face la termenul stabilit de către judecătorul sindic. Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. Planul de reorganizare propus a fost comunicat creditorilor şi poate fi consultat de orice persoană interesată la sediul debitorului SC SOFI&TEO TRANS SRL-D, cu sediul social în Braşov, str. Mircea Cel Bătrăn, nr. 43A jud. Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/1155/2014.

, pe cheltuiala solicitantului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

 

Data Publicare Anunt: 
Thursday, May 31, 2018
Denumire societate: 
SC SOFI&TEO TRANS SRL-D anunt plan de reorganizare

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult