• Română
  • English
  • Italiano

SC ROCLIP FĂGĂRAŞ SA anunţă vânzarea în bloc prin licitaţie publică a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor proprietatea debitoarei

TOP EXPERT SPRL lichidator al SC ROCLIP FĂGĂRAŞ SA anunţă vânzarea în bloc prin licitaţie publică a clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor proprietatea debitoarei SC ROCLIP FĂGĂRAŞ SA, având ca preţ în bloc suma de 1.387.299,89 lei şi a echipamentelor tehnologice, a mijloacelor de transport, a mobilierului, a aparaturei birotice şi a aparatelor de masură şi control, având ca preţ în bloc suma de 199.955,50 lei + TVA.

Detalii privind organizarea licitaţiilor se regăsesc în caietul de sarcini. Caietul de sarcini va putea fi achitat cash la sediul lichidatorului sau prin virament bancar în contul deschis la PIRAEUS BANK SA BRAŞOV pe numele TOP EXPERT SPRL: RO 49 PIRB 0801 7593 8300 1000, până cel mai târziu cu trei zile înainte de data fixată pentru şedinţa de licitaţie, preţul acestuia fiind de 100 lei + TVA.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.

Licitaţiile publice sunt organizate la sediul Top Expert SPRL, pentru datele de 10-17-24-31.10.2019, 07-14-21-28.11.2019 ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0268/426310 sau la sediul lichidatorului din Braşov, B-dul Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, ap. 9, et. II, jud. Braşov, luni - vineri, 08:30 - 16:00.

 

Data Publicare Anunt: 
Tuesday, October 1, 2019
Denumire societate: 
SC ROCLIP FĂGĂRAŞ SA

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult