• Română
  • English
  • Italiano

SC ECOTERM SA vinde in bloc bunuri mobile si imobile

TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC ECOTERM SA, în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 13.07.2022, anunţă vânzarea în bloc a bunurilor imobile și mobile, prin licitaţie publică cu strigare la prețul minim de pornire de 1.527.114,00 lei - valoarea nu conține TVA.

Caietul de sarcini se poate procura de la sediul TOP EXPERT SPRL, la preţul de 3.000 lei + TVA, nu mai târziu de trei zile anterior şedinţei de licitaţie publică. Contravaloarea caietului de sarcini se achită prin virament bancar în contul deschis la FIRST BANK SA, IBAN: RO49 PIRB 0801 7593 8300 1000 – RON, pe numele TOP EXPERT SPRL.

Garanţia de participare la licitație este de 10% din preţul de pornire fără TVA al licitaţiei, și se achită în contul deschis la FIRST BANK SA ,

IBAN: RO42 PIRB 0801 7488 4700 1000 beneficiar SC ECOTERM SA - în faliment.

Licitaţiile publice au loc la sediul lichidatorului judiciar din Braşov, B-dul Muncii, Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Ap. 9, Et. II, la datele de:

12.01.2023 - ora 10:00;

19.01.2023 - ora 10:00;

26.01.2023 - ora 10:00;

02.02.2023 - ora 10:00.

În situația în care nu se prezintă ofertanți pentru cumpărarea în bloc a bunurilor imobile și mobile, în aceeași perioadă se colectează oferte pentru etapa a II-a, pentru valorificarea în grup la licitație publică cu supraofertare în plic închis, a bunurilor mobile și imobile, la următoarele valori:

Grupa 1 : Teren intravilan și construcții :  291.095,00 lei + TVA.

Grupa 2 : Grupa 2: Bunuri imobile cladiri, spatii comerciale: 413.300,29 lei + TVA.

Grupa 3: Instalatii tehnice, mijloace de transport ...: 275.937,22 lei + TVA.

Grupa 4: Materiale de productie si materiale de investitii MAGAZIE NR.2 MOTOC : 22.739,54 lei + TVA

Grupa 5: Materiale de productie si materiale de investitii MAGAZIE INVESTITII : 524.041,73 lei + TVA.

Relaţii suplimentare la telefon 0268/426310 sau la sediul lichidatorului judiciar.

Societate: 
SC ECOTERM SA
Tip Valorificare: 

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.



Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007



Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.



Citeste mai mult