• Română
  • English
  • Italiano

SC ECOTERM SA - SUPRAOFERTARE

TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC ECOTERM SA, anunţă vânzarea în bloc prin supraofertare în plic închis, la preţul minim de vânzare în bloc de 165.000 lei a proprietăţilor imobiliare situate în mun. Făgăraş, judeţul Braşov, după cum urmează:

spațiul comercial nr. 2 - situat în localitatea Făgăraș, str. Tabacari, bloc 6, ap. Spațiu comercial 2, jud. Brașov, tronson C, înscris în Cartea Funciară nr. 102726-C1-U2 a localității Făgăraș, cu o suprafață construită desfășurată de 106 mp

și

spațiul comercial nr. 3 - situat în localitatea Făgăraș, str. Tabacari, bloc 6,  ap. Spațiu comercial 3, jud. Brașov, tronson C, înscris în Cartea Funciară nr. 102726-C1-U1 a localității Făgăraș, cu o suprafață construită desfășurată de 104 mp.

Vânzarea este scutită de TVA în conformitate cu prevederile art. 292 alin. 2 lit f din Codul Fiscal.

Şedinţa de supraofertare are loc la sediul lichidatorului din Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, ap. 9, jud. Braşov, la data de 06.11.2023 ora 12:30.

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la TOP EXPERT S.P.R.L. la preţul de 3.000 lei + T.V.A., până cel târziu la data de 31.10.2023 inclusiv. Contravaloarea caietului de sarcini se poate achita cash la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar în contul TOP EXPERT SPRL deschis la FIRST BANK SA, IBAN RO 49 PIRB 0801 7593 8300 1000, CUI RO20844993.

Până la data de 01.11.2023 inclusiv, supraofertanţii trebuie să depună în contul bancar de insolvenţă al debitorului SC ECOTERM SA, IBAN RO44 EGNA 1010 0000 0133 9648 deschis la VISTA BANK SA, garanţia de participare în cuantum de 10% din preţul minim de pornire al şedinţei de supraofertare şi care se achită conform prevederilor caietului de sarcini.

Documentaţia de participare la supraofertare se depune la sediul lichidatorului judiciar TOP EXPERT SPRL, până cel tâziu la data de 06.11.2023 ora 10:30.

Relaţii suplimentare la telefon 0268/426310 sau la sediul lichidatorului judiciar, în intervalul orar : luni- joi : 09:00 - 16:00 şi vineri : 09:00- 14:00.

 

Societate: 
SC ECOTERM SA
Tip Valorificare: 

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult