• Română
  • English
  • Italiano

Servicii TOP EXPERT S.P.R.L.

Serviciile oferite de TOP EXPERT S.P.R.L.

Administrare şi reorganizare a companiilor aflate în procedura concordatului sau a insolvenţei

Prin experienţa specialiştilor noştri în toate sectoarele economice, avem capacitatea de a evalua, de o manieră comparativă, diferite situaţii şi sisteme oferind răspunsuri şi soluţii precise la problemele ridicate în materie de gestiune de patrimoniu şi administrare de bunuri, organizare de personal şi finanţare a firmei, conflicte juridice şi evitarea situaţiilor de risc, precum şi de probleme privind protecţia mediului.

Conducerea societăţii TOP EXPERT este asigurată pe fiecare departament - insolvenţă, economic, tehnic, consultanţă, juridic şi administrativ  - de specialişti cu mare experienţă. O echipă de lucru ce cuprinde jurişti, economişti şi ingineri, condusă de practicieni în insolvenţă cu experienţă, precum şi o reţea de colaboratori cu înaltă calificare în diverse specializări utile activităţii noastre ne permit să găsim soluţii rapide, eficiente şi întotdeauna legale problemelor dumneavoastră economice.  Societatea noastră este pregătită să pună în aplicare experienţa vastă în  lichidarea voluntară şi judiciară a întreprinderilor din toate domeniile de activitate.

Societatea profesională, prin asociatul, colaboratorii şi personalul său, specializaţi în reorganizări şi lichidări voluntare şi judiciare, se poate prezenta în faţa dumneavoastră cu exemple de reorganizări şi lichidări voluntare şi judiciare.

Până în prezent TOP EXPERT şi-a demonstrat capacităţile sale de administrator/lichidator prin administrarea unor proceduri de lichidare judiciară şi voluntară, în mod nemijlocit sau în calitate de asociat consultant,  în cazul unor agenţi economici importanţi. În cadrul procedurilor judiciare de insolvenţă societatea şi fondatorii săi au fost desemnaţi ca administrator judiciar/lichidator în peste 1250 de dosare, până în prezent majoritatea fiind soluţionate, altele aflându-se în stadiu de finalizare. Profesionalismul în aplicarea procedurii, nivelul ridicat de recuperare a creanţelor şi promovarea cu succes a mai multor planuri de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei ne recomandă deopotrivă instanţelor de judecată, creditorilor şi debitorilor ca opţiune ideală pentru o colaborare eficientă.

O componentă la fel de importantă a activităţii noastre o reprezintă serviciile de asistenţă extrajudiciară. În domeniul lichidării voluntare, al divizărilor şi fuziunilor de societăţi comerciale, al asistenţei logistice privind profilaxia insolvenţei ori a deschiderii procedurilor de insolvenţă cu promovarea unor planuri viabile de reorganizare, am devenit un competitor deosebit de valoros, cu o vastă experienţă şi un portofoliu de servicii şi clienţi impresionant.

Metodele moderne de management general şi financiar utilizate în cadrul propriei activităţi stau la baza soluţiilor manageriale adoptate corespunzător pentru situaţia specifică fiecărei societăţi a cărei lichidare ne este încredinţată.

Activitatea tuturor echipelor de lucru este direct şi permanent coordonată şi controlată prin intermediul comitetului de conducere operativ al societăţii noastre, compus din practicieni cu experienţă managerială proprie remarcabilă. Capacitatea de identificare şi implementare a soluţiilor de optimizare a centrelor de profit şi experienţa dobândită prin reorganizările judiciare în care au fost implicaţi practicienii echipei TOP EXPERT S.P.R.L. constituie garanţia unui management eficient în condiţiile specifice mediului de afaceri din România.

Capacitatea financiară a firmei şi dezvoltarea ei în timp stau mărturie a modului în care specialiştii noştri ştiu să gestioneze resursele financiare. Pentru depăşirea unor situaţii de blocaj financiar al clienţilor săi, societatea TOP EXPERT S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar sau lichidator, poate să susţină financiar activitatea de reorganizare judiciară sau lichidare până la depăşirea situaţiei de criză şi realizarea primelor încasări capabile să asigure buna desfăşurare a activităţii clientului.

Dizolvare şi lichidare voluntară/judiciară a companiilor

Rezultatele obţinute de TOP EXPERT S.P.R.L. Braşov până în prezent în domeniul lichidării judiciare, lichidării voluntare, reorganizării, restructurării, privatizării şi consultanţei au la bază o politică de marketing adaptată pieţei, dispunând de o serie de studii fundamentate pe tehnici specifice, aceste studii punând în evidenţă segmente relevante de cumpărători (consumatori). Aceasta aduce un avantaj competitiv oricărei societăţi care realizează activităţi de lichidare, reorganizare, restructurare şi consultanţă.

În funcţie de specificul economic al societăţii aflate în lichidare şi de conjunctura pieţei, se stabileşte o strategie de marketing prin elaborarea unui program de marketing, care cuprinde ca practică curentă realizarea unei publicităţi repetate în mass-media specializată (reviste de specialitate, INTERNET, ziare cu circulaţie naţională şi internaţională etc.)

Vânzarea activelor companiilor aflate în proces de lichidare judiciară sau voluntară, precum şi a celor în reorganizare prin lichidare de active şi/sau restrângere de activitate reprezintă una dintre direcţiile prioritare ale profesiei noastre.

Principiile pe care ne fundamentam această activitate sunt:

  • Legalitatea;
  • Publicitatea;
  • Transparenţa;
  • Celeritatea;
  • Minimizarea cheltuielilor administrative;
  • Maximizarea veniturilor din vânzare.

Modalităţile de valorificare a activelor sunt cele prevăzute de lege şi constau în organizarea de licitaţii publice cu strigare ori vânzarea prin negociere directă, cu cumpărător identificat sau neidentificat. Pentru sporirea transparenţei, rapidităţii şi eficienţei activităţii noastre de lichidare a activelor prin vânzare, în afara modalităţilor legal-obligatorii de informare a potenţialilor cumpărători prin intermediul presei centrale, locale şi a publicaţiilor de specialitate domeniului de folosinţă al acelor active, societatea noastră publică în paralel anunţurile de vânzare pe acest site şi nu de puţine ori această modalitate de publicitate şi-a arătat eficacitatea.

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult