• Română
 • English
 • Italiano

Servicii SC TOP EXPERT SRL

Serviciile oferite de S.C. TOP EXPERT S.R.L.:

Consultanţă juridică

SC TOP EXPERT SRL Braşov beneficiază, pe lângă echipa proprie de avocaţi şi consilieri specializaţi în problematica procedurilor colective, de o colaborare strânsă şi continuă cu câteva cabinete de avocaţi specializaţi pe diferite subdomenii ale dreptului comercial şi domenii conexe acestuia cum ar fi dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, contencios administrativ, ş.a. Colectivul de avocaţi şi consilieri juridici ce fac parte din echipa TOP EXPERT Braşov este coordonat de avocaţi cu experienţă, membrii fondatori ai societăţii şi colaboratori cu înaltă pregătire profesională.

Consultanţă cu privire la înfiinţarea unei noi firme

În special pentru firme care ştiu exact ce doresc să facă la intrarea pe o  piaţă nouă şi au nevoie de asistenţă de calitate şi de un serviciu profesionist şi rapid. În termen de 6 - 30 săptămâni se poate ajunge la un colectiv format din 4 - 15 persoane, care să înceapă a funcţiona normal - din punct de vedere juridic, contabil, fiscal, etc - într-o locaţie adecvată.
Trebuie definite cât mai clar obiectivele, rolurile şi aşteptările părţilor, modul de lucru, duratele, costurile şi documentele predate (în scris). Cel mai bine este a se specifica un buget, o organigramă finală şi un exemplu referitor la  ce/cum se doreşte a fi (ca imagine, poziţie pe piaţă, etc).
Necunoaşterea specificului noii pieţe (legislaţie, birocraţie, cutume, bariere - inclusiv cele lingvistice), precum şi necesitatea scurtării întregului proces sunt două motive pentru care este nevoie de asistenţă de calitate şi un serviciu profesionist şi rapid. Clientul poate primi o "firmă la cheie" sau asistenţă aferentă logisticii, recrutării, contabilităţii, etc.


Consultanţă fiscală şi financiară:

 1. Consultanţă pentru audit intern;
 2. Finanţe şi contabilitate, examinări şi investigaţii;
 3. Cursuri de pregătire;
 4. Consultanţă privind investiţiile străine în România;
 5. Structurarea corporată a investiţiilor şi activităţilor comerciale;
 6. Planificarea impozitelor internaţionale;
 7. Impozitul indirect (vamal şi TVA);
 8. Impozitul individual şi consilierea resurselor umane;

Îmbunătăţirea performanţei:

 1. Controlul intern;
 2. Managementul riscului;
 3. Punerea în concordanţă cu regulamentele şi standardele în vigoare;
 4. Optimizarea procesului afacerii şi a structurii organizatorice;
 5. Sisteme de management;
 6. IT Management.

Consultanţă în domeniul impozitelor şi taxelor

Compania noastră oferă consultantă în domeniul impozitelor şi taxelor:

Impozitele corporaţiei

Echipa noastră are experienţă în consilierea clienţilor, bazată pe legislaţia românească şi pe modul de interpretare a acesteia de către autorităţile fiscale, precum şi pe interconexiunile acesteia cu regulamentele şi tratatele internaţionale. Specialiştii noştri sunt foarte bine pregătiţi în a aviza clienţii asupra implicaţiilor impozitelor şi taxelor privind investiţiile în România.
De asemenea, echipa noastră face recomandări în ceea ce priveşte planificarea şi structurarea impozitului internaţional, fuziunile şi restructurările, putând totodată asista clienţii în relaţia cu autorităţile fiscale, pe durata inspecţiilor fiscale. Serviciile pe care le oferim includ:

Recomandări generale privind impozitul:

 1. Analiza tranzacţiilor comerciale şi a oportunităţii investiţiilor;
 2. Optimizarea impozitului în raport cu activitatea desfăşurată de către clienţi;
 3. Identificarea factorilor de risc şi minimizarea efectelor acestora în activitatea clienţilor;
 4. Planificarea şi structurarea impozitului local;
 5. Recomandări privind impozitul datorat de organizaţii sau grupuri multinaţionale în concordanţă cu legea locală.

Servicii financiar-bancare:

Consiliere din punct de vedere al impozitului asupra diferitelor tipuri de finanţări (credite, leasing, pieţe de capital);

Examinarea impozitelor:

 1. Estimarea conformităţii generale a companiei cu legislaţia fiscală din România;
 2. Asistenţă în relaţiile clienţilor cu autorităţile fiscale;
 3. Asistenţă pe durata controalelor fiscale;
 4. Consiliere în cazul litigiilor intervenite între clienţi şi autorităţile fiscale.


Impozite indirecte:

Compania noastră are o experienţă bogată în domeniul impozitelor indirecte şi a  procedurilor vamale:

 1. Consultanţă privind TVA şi examinarea impozitelor;
 2. Asistenţă privind procedurile standard şi rapide de returnare a TVA;
 3. Asistenţă pe durata inspecţiilor fiscale;
 4. Recomandări privind eficienţa operaţiunilor de import/export;
 5. Implementarea de regimuri vamale temporare;
 6. Implementarea calităţii de exportator autorizat şi a procedurilor vamale simplificate;
 7. Recomandări privind utilizarea antrepozitelor vamale şi a zonelor libere;
 8. Consiliere privind drepturile de proprietate intelectuală; consiliere privind obţinerea licenţelor de import/export;
 9. Asistenţă privind rezolvarea litigiilor şi plângerilor vamale.


Consultanţă managerială:

 1. Identificarea soluţiilor privind eficientizarea activităţii companiilor (finanţări adecvate, dezvoltarea sau redimensionarea unor activităţi, fuziuni/divizări/achiziţii, etc.);
 2. Identificarea punctelor critice din cadrul firmelor care afectează costul şi eficienţa activităţii firmei şi soluţionarea acestora;
 3. Eliminarea elementelor inutile şi a repetărilor în formalităţi, procese, regulamente şi proceduri.

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult