• Română
 • English
 • Italiano

Servicii Serdra

Serviciile oferite de S.C. SERDRA S.R.L.:

Expertize contabile judiciare şi extrajudiciare, consultanţă în domeniu

Experienţa profesioniştilor din cadrul echipei noastre se întinde atât în plan judiciar, cât şi în plan extrajudiciar.
Astfel, ariile de activitate atinse pe parcursul existenţei noastre sunt obiective cerute în următoarele domenii:

 • Domeniul fiscal  pe perioadă determinată;
 • Domeniul contabil, organizare conducere şi reconstituire;
 • Domeniul financiar, financiar-bancar;
 • Domeniul producţie industrială, înregistrare, evaluare şi urmărire costuri;
 • Domeniul vamal în zone cu facilităţi fiscale;
 • Domeniul investiţional;
 • Domeniul pieţei de capital, etc.

Consultanţă managerială de criză. Analiză diagnostic şi prognoză economică

Misiunea noastră este de a ne sprijini clienţii în luarea deciziei corecte şi în îmbunătăţirea pas cu pas a managementului, aceasta prin oferirea de soluţii adecvate nevoilor lor.
Activitatea societăţii noastre este orientată spre creşterea rapidă a rentabilităţii agenţilor economici şi susţinerea acţionariatului în restabilirea echilibrului firmei.

 • Mediere;
 • Formare profesională;
 • Consilierea şi asistenţa independentă în probleme de management;
 • Identificarea problemelor de natură financiară care afectează costul şi eficienţa activităţii firmei;
 • Propunerea de soluţii pentru reducerea costurilor şi îmbunătăţirea nivelului eficienţei activităţii;
 • Eliminarea elementelor inutile şi a repetărilor în formalităţi, procese şi proceduri.

Analiza diagnostic

Presupune un set de analize specifice (detaliate şi holistice) referitor la structura (departamente, funcţii), procese, portofoliu de produse, portofoliu de proiecte, performanţe (financiare, de piaţă, de implementare etc), strategii, politici ale unei companii în scopul de a identifica ce anume poate fi imbunătăţit pe termen scurt/mediu/lung ţinând cont de mărimea firmei, stadiul în ciclul de viaţă, strategia pe care o adoptă, dar şi de ceea ce fac competitorii (şi unde se află ca şi stadiu de dezvoltare). De multe ori  este suficient a se derula un audit la 2 - 3 funcţii/departamente (ex: vânzări, marketing, financiar, resurse umane). În funcţie de rezultate, fie se reia (în detaliu), fie se justifică extinderea la alte funcţii/departamente.

Se aplică în special pentru companii (sau grupuri de companii) care au o mărime medie/mare (>5 mil Euro), mai mult de 3-4 ani de activitate şi deja au încercat (pe cont propriu) câteva remedii care nu au dat rezultatele aşteptate. Utilă a se derula atunci când doresc:
1) să afle un punct de vedere imparţial şi profesionist (cu experienţă complexă şi rezultate în alte organizaţii similare);
2) să afle rapid o stare de fapt a companiei pentru a începe un set coerent de schimbări/îmbunătăţiri (rezultatele prezentate în analiza diagostic pot reprezenta o "mână curentă"/hartă a necesităţilor de profesionalizare a companiei).

Pentru varianta rapidă de analiză diagnostic, în vederea pregătirii anti-criză. Foarte utilă înainte de începerea programelor de reducere a costurilor, dar mai ales ca acţiunile companiilor în perioada de criză să nu fie dezechilibrate (adică numai reducere de costuri, fără acţiuni clare de comunicare, fără acţiuni specifice de prevenire a scăderii vânzărilor, fără urmărirea oportunităţilor, fără monitorizarea riscurilor importante, fără acţiuni de restructurare a finanţărilor etc).

Calitatea diagnosticului depinde în primul rând de accesul şi calitatea informaţiilor puse la dispoziţie chiar de către client, dar şi de abordarea profesionistă a consultantului (misiunea consultantului poate fi uşor compromisă în situaţii în care nici măcar managementul nu mai reuşeşte să primeasca informaţii de la organizaţie). În astfel de situaţii deja poate fi nevoie de acţiuni rapide de restructurare/turnaround.

Analiza diagnostic va surprinde în mod profesionist şi independent diferenţele între ceea ce există şi ceea ce ar trebui să fie ca şi mod de organizare (pe funcţii, departamente) şi derularea proceselor interne, corelat cu un anumit stadiu de dezvoltare al organizaţiei. În urma derulării analizei diagnostic va rezulta un set de recomandări de îmbunătăţire pe termen scurt/mediu/lung (ţinând cont şi de priorităţile strategice).

Proiecte

După realizarea studiilor uzuale pentru noi investiţii, S.C. SERDRA S.R.L. poate ajuta la restructurarea materialelor/informaţiilor acumulate, fie într-unul din limbajele "standard" ale investiţiilor mari,  fie urmând cerinţele/preferinţele unor categorii diferite de finanţatori:
a) fonduri de investiţii;
b) bănci private;
c) grupuri de finanţatori;

Multe afaceri importante sunt sesizate, evaluate şi derulate în condiţii de confidenţialitate mărită. În multe astfel de cazuri, se practică modul de lucru "retainer-success-fee".
Obţinerea de bani de la diferite entităţi mari necesită mai multe etape de întâlniri/aprobări la nivele ierarhice diferite (ex: finanţări - sindicate) fapt pentru care este recomandat a se întocmi mai întâi documentaţia obişnuită de finanţare (şi studiile conexe). Numai după ce este sigur că există o oportunitate interesantă pentru anumite categorii de finanţatori, se începe cu un plan/o strategie - pregătirea materialelor/paşilor de prezentare, negociere, etc.

Criza de creştere

În cazul în care există OPORTUNITĂŢI deosebite, însă organizaţia prezintă disfunctionalităţi şi/sau nu poate creşte suficient de repede, respectiv top managementul (acţionarii) nu doreşte cu adevărat (suficient de mult) să fie implementate unele ajustări/schimbări sau chiar amestecul inadecvat al acestuia în organizaţie - este principala problemă, se începe cu o analiză diagnostic făcută de consultanţi independenţi, reverificarea pieţei (marketing/vânzări) şi a strategiei societăţii (short/medium/long term) în contextul existent.

Due dilligence/Audituri speciale

Se aplică în organizaţii care se află într-un stadiu de organizare mai avansat care:
- anterior au mai operat schimbări;
- au mai lucrat cu consultanţi;
- ştiu să formeze o echipă de proiect (personal care a participat la minim 4-7 programe de training);
- îşi pot defini şi singuri, destul de clar, nevoile/obiectivele.

Există situaţii în care se doreşte a se verifica câte un aspect foarte specific dintr-o afacere în derulare în România:
1) S-ar putea deturna bani dintr-o anumită organizaţie - cu organizarea curentă?
2) Care sunt principalele riscuri - curente?
3) De ce nu se reuşeşte implementarea unei anumite schimbări?
4) Care este de fapt situaţia într-un anumit departament/funcţie?
5) Ce ne lipseşte - faţă de concurenţă?

Riscuri/Limitări: Când informaţii disponibile/promise nu mai sunt furnizate. Când teama de schimbare inhibă persoane cheie din organizaţie. Când există duplicitarism.
În urma realizării unor studii/audituri se pot afla răspunsuri la întrebări precum:                                                                                                
1) S-ar putea deturna bani dintr-o anumită organizaţie - cu organizarea curentă?
2) Care sunt principalele riscuri curente?
3) De ce nu se reuşeşte implementarea unei anumite schimbări?
4) Care este de fapt situaţia într-un anumit departament/funcţie?
5) Ce ne lipseşte - faţă de concurenţă?

De la diagnostic la acţiune

Serviciu profesionist de consultanţă în management pentru pregătirea contra crizei. Vă măriţi astfel considerabil şansele business-ului, dar veţi explora şi modalităţi de a va consolida pe termen lung. Modul de abordare este prezentat mai jos.

Ce rol pot avea consultanţii:
1) Facilitatori ai discuţiilor strategice şi operaţionale, astfel încât să se identifice riscurile şi problemele, soluţiile alternative (posibile), implicaţiile implementării soluţiilor;
2) Terţi obiectivi: pot veni cu perspective noi sau redescoperi perspective despre care se credea că sunt fără şanse;
3) Experţi: vor derula analize ale datelor financiare/de vânzări/de marketing etc, vor superviza realizarea de scenarii, etc
4) "Lucrători cot la cot": consultanţii vor lucra cu echipa de management a clientului pentru definirea unui set de posibile alternative pentru ieşire din criză şi pentru formalizarea unui "Plan de criză"

Beneficii pentru dumneavoastră:
1) Va rezulta un set de analize orientate spre acţiune în care veţi implica persoanele-cheie din echipa de management, ceea ce vă va ajuta şi după terminarea misiunii consultanţilor;
2) Va rezulta un set de perspective noi, soluţii pentru diverse probleme şi chiar un "Plan de criză" şi deja veţi începe să implementaţi primele seturi de măsuri;
3) Veţi înţelege mai bine principalele puncte tari şi puncte slabe ale organizaţiei/business-ului (perspectiva financiară, perspectiva organizaţională, perspectiva de vânzări) şi deja veţi acţiona concret în aceste direcţii.
    
Restructurare companie/Turnaround management

Mediul extrem de competitiv din prezent, dublat de perspectiva alternanţei “eternelor” cicluri economice expansiune şi recesiune, poate situa şi cele mai stabile afaceri în pericol de a genera rezultate negative sau chiar de a rămâne fără cash şi a falimenta.

Pentru a depăşi cu bine o criză “de creştere” (diferenţe în nivelul de dezvoltare al departamentelor/sistemelor interne date de viteza cu care creşte o companie), o criză “strategică” (model de business care necesită schimbare), o criză de “profitabilitate” (procese neoptimizate) sau chiar o “criză de lichidităţi” (cea mai acută/urgentă formă de criză) este nevoie să acţionaţi cât mai din timp (timpul trece în defavoare dumneavoastră, căci îngustează spectrul măsurilor posibil de aplicat).

Este aplicabilă companiilor în general cu mai mult de 5 mil Euro cifră de afaceri, care prezintă unul sau mai multe din următoare simptome:
- proces managerial ineficace,
- indicatori financiari în scădere (stocuri mărite, supraîndatorare, structură a finanţării neadecvată - ca termene, surse - profitabilitate mică), lipsa unor sisteme de control al operaţiunilor,
- declin al vânzărilor sau chiar creştere explozivă a vânzărilor,
- dependenţă mărită de un număr redus de clienţi,
- scădere a gradului de satisfacţie al clienţilor,
- derulare activitate fără un plan de afaceri, etc   

Dacă nu se reuşeşte definirea unui mandat foarte clar al intervenţiilor consultanţilor şi al obiectivelor pe termen mediu şi lung, întregul demers poate fi puternic afectat.
În general, pentru o astfel de misiune paşii sunt:
1. Clarificarea mandatului consultanţilor,
2. Analiza diagnostic rapidă a situaţiei,
3. Prim plan de măsuri de urgenţă,
4. Restructurarea afacerii (în termeni financiari, operaţionali, organizaţionali, de piaţă, etc)

Astfel beneficiaţi de asistenţa unei echipe multidisciplinare de consultanţă, “de un ochi obiectiv” şi fără influenţe din partea diverşilor “factori de putere” din organizaţie, cu experienţă în situaţii similare într-un set important de alte companii, care poate oferi nu numai consiliere, ci şi implicare directă în rezolvarea situaţiei (în funcţie şi de mandatul negociat).


Lucrări de management financiar-contabil

 • Asistenţa şi procesarea având ca obiect întreţinerea înregistrărilor contabile, bazate pe facturile emise sau primite de către clienţi, împreună cu toate documentele şi operaţiunile adiţionale (încasări prin chitanţe înregistrate în registrul de casă, încasări prin documente bancare înregistrate în registrul de bancă etc);
 • Lucrări privind ţinerea registrelor obligatorii (registrul jurnal, registrul inventar şi registrul carte mare), în concordanţă cu cerinţele legale;
 • Pregătirea de documente centralizate cu cheltuielile şi veniturile aferente oricărei perioade specifice solicitate de către client cu analize periodice;
 • Asistenţă în întocmirea registrelor de contabilitate TVA, în concordanţă cu cerinţele legale;
 • Întocmirea sau certificarea balanţei contabile lunare, bazată pe documentele existente;
 • Calcularea impozitului pe profit/venit;
 • Întocmirea balanţelor semestriale şi anuale, în concordanţă cu cerinţele legale;
 • Organizarea administrării contabilităţii costurilor pentru condiţii specifice;
 • Management financiar-contabil;
 • Întocmirea statelor de plată, bazată pe documentele primite de la Departamentul de Resurse Umane;
 • Pregătirea şi trimiterea lunară de declaraţii financiare şi rapoarte (cu privire la obligaţiile de plată către bugetul consolidat al statului);
 • Pregătirea şi depunerea deconturilor de TVA şi impozite prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Prezentarea situaţiei financiar-contabile către management şi acţionari;
 • Oferirea de asistenţă fiscală cu privire la afacerea aflată sub contract.

  Consultanţă de specialitate
 • Evaluări de piaţă a activelor, companiilor, afacerilor – pentru vânzare/cumpărare, divizare, fuziune, reorganizare etc.;
 • Planuri de afaceri;
 • Studii de fezabilitate;
 • Consultanţă în iniţierea unei afaceri;
 • Consultanţă referitoare la strategii financiare, analize financiare şi studii de fezabilitate pentru proiectele de investiţii;
 • Asistenţă în obţinerea finanţărilor rambursabile/nerambursabile de la diferite instituţii financiare (finanţarea extinderii în cazul unei afaceri, finanţarea pentru construcţii şi dezvoltare, investiţii în imobilizări corporale - clădiri pentru producţie, maşini, echipamente şi utilaje, mijloace de transport, etc.);
 • Consultanţă privind înţelegerea, interpretarea şi aplicarea legislaţiei in vigoare (economică şi fiscală, legislatia muncii, vamală, etc.);

  Evaluări de întreprinderi, capitaluri, bunuri mobile şi imobile, active financiare

S.C. SERDRA S.R.L. dispune de o echipă de evaluatori specializaţi atât în domeniul utilajelor industriale, cât şi a activelor imobiliare (clădiri şi terenuri), specialişti autorizaţi ANEVAR, IREXON. În desfăşurarea activităţii noastre specifice am folosit atât experienţa echipei proprii de evaluatori, cât şi evaluatori externi specializaţi în domeniul specific diferitelor tipuri de active. Specialiştii noştri au efectuat evaluări la un număr impresionant de active din diferite categorii, incluzând aici şi evaluarea întreprinderilor, atât sub forma unor unităţi productive în vederea vânzării în bloc, cât şi evaluarea separată a tuturor activelor.

În toate cazurile se evaluează atât activele corporale, cât şi activele necorporale - constând în creanţe, drepturi litigioase, titluri de valoare etc. Totodată echipa de evaluatori conlucrează cu echipa de marketing pentru oferirea unei imagini cât mai fidele asupra valorii de piaţă a activelor, cât şi pentru identificarea modalităţilor optime de valorificare a activelor.

În funcţie de obiectul evaluării (societate, activ, know-how etc) şi în funcţie de destinatarul raportului de evaluare (acţionari, posibili investitori, firme de asigurări, finanţatori, instituţii ale statului etc) se va utiliza cu precădere o anumită metodologie (conform cu standardele internaţionale de evaluare), astfel încât obiectivele celui care doreşte evaluarea să fie cât mai bine atinse.


Consultanţă fiscală şi vamală

Pentru situaţiile în care clienţii noştri solicită întocmirea de studii pentru evaluarea afacerii şi evaluarea societăţilor comerciale sunt necesare operaţiuni de auditare financiar - contabilă sau expertizare, S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, dispune atât de propriii săi specialişti atestaţi şi legitimaţi ca membri ai C.E.C.C.A.R. şi ai Camerei Auditorilor din România, cat şi de colaboratori cu o vastă experienţă.
Serviciile pe care le putem oferi sunt:

 • Consultanţă în domeniul taxelor şi impozitelor;
 • Studii şi consultanţă pe probleme de ordin fiscal;
 • Consultanţă privind reglementările valutare;
 • Consultanţă privind reglementările pentru activităţile de import şi export (perfecţionări active, pasive, inclusiv scutiri de taxe vamale şi TVA în situaţii speciale).

 

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult